ดาวน์โหลดเกมที่นี่

Full Client

Size: 1042224040 bytes
MD5: 5ECC062098FDAA183B6E5D8DECE8B1C3
SHA1: 731B291A698158BE35FBF9D83A45BEDDA3DBBA39
CRC32: ECACD23F

WebView Runtime

สำหรับผู้ที่ใช้ OS เก่าหรือไม่สามารถเข้า Launcher ได้

Size: 1612104 bytes
File Version: 1.3.173.55
MD5: 85A1FFBBA981E63DD419EC1020B23C47
SHA1: D63C3D196CEF714F9335C6162283650F4ED959C4
CRC32: 07DA75D2